Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Klimatförändringar och cirkulär ekonomi

Klimatförändringar

Att begränsa klimatförändringar är ett arbete med att hålla ökningen i den globala genomsnittstemperaturen långt under 2 °C och göra ansträngningar för att begränsa den till 1,5 °C, enligt Parisavtalet. Anpassning till klimatförändringar innebär att ta hänsyn till faktiska och förväntade klimatförändringar och dess effekter.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är motsatsen till en linjär ekonomi. Istället för att tillverka, köpa och kassera sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som tillverkats så länge det går. När sakerna en dag är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen. Cirkulär ekonomi är helt enkelt ett modernare ord för kretslopp.