För över 200 år sen skedde en förändring i den europeiska bankvärlden när kyrkoherden Henry Duncan fick en idé: Vem som helst skulle när som helst kunna sätta in vilket belopp som helst på banken. Fram till 1810 hade banker endast varit till för rika människor - nu skulle alla kunna spara, även de som inte hade så mycket pengar.

Sparbanksfilosofin - engagerat och stödjande
I Sverige fick sparbanksrörelsen stor framgång under 1800-talet, målet var att minimera fattigvårdsbehoven. Köpmän, landshövdingar och tusentals andra deltog i sparbanksbildandet och stöttade det sparfrämjande syftet. Att pengarna skulle återinvesteras regionalt var en självklarhet.

Samma grundtanke idag
Sparbanken Eken har i idag princip samma grundidé. Vår lokala närvaro är grundtryggheten. Vi är lokala och kan vår marknad. Vi är nära våra kunder och har kompetensen att vägleda till både stora och små beslut. Vi ger våra kunder löftet att alltid ge tillbaka till det lokala för att driva bygdens utveckling framåt.

Lokalt ägande
Almundsryds Sparbank, Göteryds Sparbank, Långasjö Sockens Sparbank, Skatelöv och Västra Torsås Sparbank, Älmeboda Sparbank och Åryds Sparbank beslöt den 17 oktober 2007 om ett samgående och bildande av en ny bank, Sparbanken Eken AB. Samtidigt bildades sex ägarstiftelser, en för varje tidigare bank. Stiftelserna får utdelning på bankens vinst och syftet är att ge tillbaka en stor del av i form av bidrag till bland annat utbildning, föreningsliv och kultur för att stimulera god samhällsutveckling och tillväxt i vårt verksamhetsområde. Läs mer här.

I stad och by - på telefon och internet
Idag kan du besöka oss på något av våra sex sparbankskontor i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Även om det personliga mötet är viktigt för oss, går det även utmärkt att göra dina bankärenden via internet, telefonbank och mobila tjänsteplattformar.