Exempel på juridiska tjänster

Samboavtal
Det är när man är vänner som man ska skriva samboavtal. Visste du att enligt lagen ska bostad och bohag hälftendelas när ett samboförhållande upplöses? Men det går att avtala bort den regeln. Vi hjälper er att skriva ett samboavtal.

Testamente
Lagbokens arvsregler täcker långt ifrån allt. Med ett testamente skapar du trygghet för dig och dina närmaste och styr själv vem som ska ärva dig. Kom in och låt oss tillsammans se över din situation. Vi hjälper dig skriva testamente.

Äktenskapsförord
Med ett äktenskapsförord kan två makar avtala om att viss egendom ska vara den ena makens enskilda egendom. Sådan egendom blir inte föremål för hälftendelning vid en eventuell skilsmässa. Vi hjälper er skriva äktenskapsförord.

Övrig juridisk hjälp
Du kan även anlita oss när det gäller bodelning, upprättande av reverser, gåvobrev, köpebrev samt vid annan avtalsskrivning.