Hoppa till textinnehållet

Bra idéer som gör skillnad

Detta stöd ger möjlighet till ekonomiskt bidrag för att ge kraft till initiativ som på något sätt kan bidra till de som drabbas hårt i spåren av coronaviruset. Stödet riktar sig till föreningar och organisationer i bankens verksamhetsområde som kan erbjuda andra hjälp, aktivering eller underhållning i vardagen.

Gör din ansökan här

Stödet riktar sig till föreningar som kan erbjuda hjälp till andra. 

 • Beskriv ditt projekt nedan och hur det ska gå till. 
 • Beskriv din egen insats och vilka kostnader som finns i projektet. 
 • Du kommer att få svar från oss inom en vecka från det att du skickade in ansökan. 

Frågor och svar

Här finns mer information om hur det fungerar.

Tänk på!

 • När projektet är avslutat ska slutredovisning av hur beviljade medel använts skickas in till:
  Var därför noggranna med att bokföra kostnader och intäkter redan från början. Redovisningen till oss ska vara skriftlig med verifikationer på kostnader.
 • Beslut om bidrag ifrån Ekenhjärtat kan inte överklagas, motivering till beviljning eller avslag av stöd lämnas ej.
 • Beviljade projekt publiceras på sparbankeneken.se och i bankens sociala medier. Genom att lämna in en ansökan lämnas samtycke till att sådan publicering får ske.
 • Om projektet inte fullföljs kan krav på återbetalning komma att ställas. Om kostnaden för beviljat projekt understiger budget ska medel som inte utnyttjas betalas tillbaka till Ekenhjärtat. 
 • Ekenhjärtat lämnar inte bidrag till löpande verksamhet och driftskostnader, ändamål som normalt finansieras med kommunala/ regionala/ statliga medel, partipolitiska organisationer/trossamfund/religiös verksamhet eller privat finansiering.
 • Du/ni får gärna dela med dig i sociala medier att du fått medlen ifrån Ekenhjärtat med #ekenhjärtat, tagga oss gärna också med @sparbankeneken