Styrelsen består av sju ledamöter , samt verkställande direktören. Dessutom ingår två personalrepresentanter som utses av den lokala fackklubben på Sparbanken Eken.