Styrelsen består av sex ledamöter samt verkställande direktören. Dessutom ingår två personalrepresentanter som utses av den lokala fackklubben på Sparbanken Eken.