Hoppa till textinnehållet

Våra ägarstiftelser

Sparbanken Eken är ingen vanlig bank. Ett av våra viktigaste mål är att tillsammans med våra ägarstiftelser bidra till att livet och vardagen i vår region utvecklas för oss alla som bor och verkar här. Stiftelserna får utdelning på bankens vinst och syftet är att ge tillbaka en stor del i form av bidrag till bland annat utbildning, föreningsliv och kultur för att stimulera god samhällsutveckling och tillväxt i vårt verksamhetsområde.

Ansök om bidrag

Varje stiftelse behandlar bidragsansökningar. Gå in på respektive stiftelse för att se när du senast behöver skicka in din ansökan. Både privatpersoner, företag, föreningar och organisationer är välkomna att söka bidrag. 

Sex stiftelser

Inspiration från några av våra projekt

Nya spelformer för breddverksamheten i ishockey

Tingsryds AIF:s Ungdomssektion har köpt in en sarg för att möjliggöra spel på mindre ytor.


- Inför den här säsongen har Svenska ishockeyförbundet beslutat nya spelformer vilket innebär att vi ska spela våra matcher på mindre isytor. Den nya sargen/planavdelaren hjälper oss att möjliggöra detta för vår framtida satsning inom breddverksamheten hos barn- och ungdomar i Tingsryds AIF, säger ungdomsansvarig Willy Berglund.


Sparbanken Eken är glada att kunna vara med och bidra till att dessa nya spelformer bli möjliga.


- Ungdomsidrotten har en viktig funktion i samhället och att vi kan vara med och bidra genom att ge ungdomarna bättre förutsättningar till utveckling, det känns självklart. Därför väljer Sparbanken Eken att vara med och sponsra sargen som TAIF:s Ungdomssektion har köpt in, säger Linda Nilsson, kontorschef på Sparbanken Ekens kontor i Älmeboda.

Kulturpris till Bräkne-Härads biodlarförening

Bräkne-Härads biodlarförening, som är den äldsta i Blekinge, är goda ambassadörer inom natur, naturbruk och odling. De genomför dessutom kurser för biodlingsintresserade. Åryds Sparbanksstiftelse har delat ut ett stipendium för kulturfrämjande insats till Bräkne-Härads biodlarförening. 

En miljon till djur- och markägare

Sommaren 2018 påverkade torkan många lantbrukare och djurägare ekonomiskt på flera sätt. Våra ägarstiftelser avsatte då tillsammans en miljon kronor för ansökan om ekonomiskt stöd för att skapa nya betesmarker i den svåra situationen.