Hoppa till textinnehållet

Våra ägarstiftelser

Sparbanken Eken är ingen vanlig bank. Ett av våra viktigaste mål är att tillsammans med våra ägarstiftelser bidra till att livet och vardagen i vår region utvecklas för oss alla som bor och verkar här. Stiftelserna får utdelning på bankens vinst och syftet är att ge tillbaka en stor del i form av bidrag till bland annat utbildning, föreningsliv och kultur för att stimulera god samhällsutveckling och tillväxt i vårt verksamhetsområde.

Ansök om bidrag

Varje stiftelse behandlar bidragsansökningar. Gå in på respektive stiftelse för att se när du senast behöver skicka in din ansökan. Både privatpersoner, företag, föreningar och organisationer är välkomna att söka bidrag. 

Sex stiftelser

Inspiration från några av våra projekt

Kulturpris till Bräkne-Härads biodlarförening

Bräkne-Härads biodlarförening, som är den äldsta i Blekinge, är goda ambassadörer inom natur, naturbruk och odling. De genomför dessutom kurser för biodlingsintresserade. Åryds Sparbanksstiftelse har delat ut ett stipendium för kulturfrämjande insats till Bräkne-Härads biodlarförening med motiveringen:

 

"För deras mångåriga insatser att skapa intresse och kunskap om den uråldriga och i vårt nutida samhälle allt viktigare kulturyttring som biodling innebär."

En miljon till djur och markägare

Sommaren 2018 påverkade torkan många lantbrukare och djurägare ekonomiskt på flera sätt. Våra ägarstiftelser avsatte då tillsammans en miljon kronor för ansökan om ekonomiskt stöd för att skapa nya betesmarker i den svåra situationen.