Hoppa till textinnehållet

Älmeboda Sparbankstiftelse

Älmeboda Sparbankstiftelse

Stiftelsens verksamhetsområde är främst Tingsryds kommun. Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 16 till antalet och utses till hälften av Tingsryds kommun och hälften av huvudmännen själva. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Historia

Almundsryds Sparbank, Göteryds Sparbank, Långasjö Sockens Sparbank, Skatelöv och Västra Torsås Sparbank, Älmeboda Sparbank och Åryds Sparbank beslöt 2007 om ett samgående och bildande av en ny bank, Sparbanken Eken AB. Samtidigt bildades sex ägarstiftelser, en för varje tidigare bank. 

Styrelsen för Älmeboda Sparbankstiftelse

Ordförande

Thommy Jönsson, Älmeboda 

 

Ledamöter

Karin Petersson, Älmeboda
Sofie Fyhr, Älmeboda
Magnus Oseén, Älmeboda
Magnus Rinaldo, Älmeboda
Alexander Selander, Älmeboda