Meny
Samhällsengagemang
Våra kontor
Organisation

Sponsringskriterier

Vi tycker om att ge tillbaka och vårt lokala engagemang gör att vi får många förfrågningar om sponsorsamarbeten. Vi försöker fördela vår sponsring på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt men vi kan inte stödja allt. Därför har vi klara mål med vår sponsring – vi ska uppfattas som en positiv kraft i vårt verksamhetsområde.

Vår sponsring ska;

 • Fördelas mellan idrott, kultur och samhällsutveckling.
 • Skapa god PR och stärka bankens varumärke.
 • Nå breda grupper i samhället, med fokus på barn och ungdomar.
 • Resultera i lokal nytta för bygden i form av aktiviteter och affärer.
 • Präglas av hög kvalitet genom samarbeten med seriösa partners.
 •  I så stor utsträckning som möjligt regleras i avtal mellan banken och vald partner. 

Vi sponsrar inte;

 • Passiv och rutinmässig bidragsverksamhet.
 • Extrema eller riskfyllda verksamheter som strider mot bankens värderingar kring etik, moral och miljö.
 • Enskilda individer utan stor spridningsmöjlighet.
 • Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön.
 • Verksamheter med osund ekonomi.
 • Om det personliga intresset går före bankens.
 • Projekt där sambandet mellan verksamheten och Sparbanken Eken är svagt eller saknas.
 • Enskilda lag inom en förening, utan skriver enbart avtal med huvudföreningen.

Vad vill vi ha av er?

Vi vill att vår sponsring ska synas och innehålla mervärden för Sparbanken Eken genom till exempel:

 • Att vara er kontoförande bank, med tillhörande tjänster såsom internetbanken, föreningskonto och betaltjänster.
 • Att vi syns i er marknadsföring till exempel genom skyltar, på er webbplats eller i sociala medier.
 • Att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information till era medlemmar och styrelse.
 • Att vi har möjlighet till exponering på plats vid större evenemang för att möta publik, ungdomar, föräldrar och medlemmar.
 • Att vi har rättighet att omnämna er i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår webbplats och i sociala medier.