Hoppa till huvudinnehåll

Almundsryds Sparbankstiftelse

Almundsryds Sparbankstiftelse

Stiftelsens verksamhetsområde är främst Tingsryds och Älmhults kommuner. Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är tio till antalet och fyra utses av Tingsryds kommun och en av Älmhults kommun, resterande väljs av huvudmännen själva. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Historia

Almundsryds Sparbank, Göteryds Sparbank, Långasjö Sockens Sparbank, Skatelöv och Västra Torsås Sparbank, Älmeboda Sparbank och Åryds Sparbank beslöt 2007 om ett samgående och bildande av en ny bank, Sparbanken Eken AB. Samtidigt bildades sex ägarstiftelser, en för varje tidigare bank. 

Styrelsen för Almundsryds Sparbankstiftelse

Ordförande 
Lennart Fohlin, Ryd


Ledamöter
Elin Johansson, Ryd

Michael Johansson, Ryd

Linda Vik Karlsson, Urshult
Monika Johansson, Tingsryd
Ingemar Nilsson, Häradsbäck
Anders Håkansson, Ryd