Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor privat - inlåningsräntor

Ta del av våra aktuella inlåningsräntor på våra privatkonton och läs mer om hur det fungerar.

Fasträntekonto

Pris

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Om du behöver ta ut pengarna innan slutförfallodagen bryter du avtalet och det tillkommer en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Denna beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen. Ränteskillnadsersättningen tas i första hand ut från upplupen ränta, men om den inte räcker tas resterande belopp ut ifrån kapitalet.

Ekenkonto

Pris

Saldo upp till 250 tkr 0,20 %

Saldo över 250 tkr 0,10 % 

 

Fria uttag. Inga produkter kan kopplas till kontot.

Eken Pluskonto

Pris

För dig som är helkund i Sparbanken Eken, Kontot kan endast öppnas efter genomförd rådgivning hos någon av bankens privatrådgivare.

Ränta för närvarande 2,00 % 

Eken Plus Seniorkonto

Pris

För dig som är kund i Sparbanken Eken och är 60+. Kontot kan endast öppnas efter genomförd rådgivning hos någon av bankens privatrådgivare..

Ränta för närvarande 2,00 %

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,40 %

Privatkonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,10 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 1,20 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Skogskonto

Pris

Räntan är för närvarande 2,25 % på Skogskonto.

 

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0,50%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Inlåningsräntor företag