Hoppa till textinnehållet

Rot och rut – så funkar det!

Two adults and a child carrying planks.

Vill du fixa hemma, men tänker låta någon annan göra jobbet? Om du vill anlita proffs som hjälper dig med städning eller trädgårdsarbete eller låta någon fackkunnig renovera ditt badrum kan du göra avdrag för det.

 

Arturo Arques är privatekonom på Swedbank och Sparbankerna. Vi låter honom svara på de vanligaste frågorna om Rut och Rot.

Det pratas om Rot och Rut i lite olika sammanhang – men vad står de för egentligen?
– Rot är en förkortning för Reparation Ombyggnad Tillbyggnad. Rut stod en gång i tiden för Rengöring Underhåll Tvätt. Idag omfattar ju avdraget betydligt mer än så, men de är båda skatteavdrag som man kan få göra för tjänster som utförs i eller i nära anslutning till hemmet.

Hur stora avdrag får man göra?
– Vid rotavdrag kan du få en skattereduktion på max 30 procent av arbetskostnaden, till en maxsumma på 50 000 kronor per person och år. För rutavdrag gäller nya regler från och med den 1a juli 2019 som ger alla över 18 år rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag. Tidigare gällde en lägre summa för de under 65 år, och det gör att just i år gäller speciella regler gäller för personer som inte fyllt 65 år vid årets början. Som tidigare gäller att rot- och rutavdraget sammanlagt högst får vara 50 000 kronor per person och år.

För vilka tjänster får man utnyttja rot och rut?
– Rot-avdraget gäller för reparation, underhåll, om- och tillbyggnad av din bostad. Du måste äga och minst delvis bo i bostaden, så avdraget kan inte användas i hyresrätter. I rut-avdraget ingår numera inte bara städning utan till exempel också barnpassning, reparation av vitvaror och snöskottning. Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag. På skatteverket.se finns mer detaljerad info

Hur går det till att göra avdragen?
– Firman du anlitar gör avdragen, så det är redan ordnat när du får din faktura. Du är däremot själv skyldig att hålla reda på hur stora avdrag du gjort sammantaget, så att du inte överskrider maxgränsen. Skatteverket skickar därför löpande ut information till dig om hur stora avdrag du gjort. En ny regel är också att du måste ha betalat för tjänsten elektroniskt, för att avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt ska synas. Det är helt enkelt för att affären ska vara spårbar.

Finns det något mer som är viktigt att tänka på?
– Många missar att rot- och rutavdragen räknas ihop. Maxkostnaden för de båda tillsammans är alltså 50 000. Har du till exempel använt 25 000 kronor i rut-avdrag får du bara göra 25 000 kronor i rot-avdrag, under ett och samma år. Man måste också ha inkomster att göra avdraget emot. Du kan alltså inte få rot- eller rutavdrag utbetalade i rena pengar, utan avdragen kvittas mot andra skatter.

Vet du med dig att du nått taket för dina avdrag kan det vara klokt att meddela utföraren det, så fakturan blir utan rot- eller rut-avdrag. Annars riskerar du kvarskatt i deklarationen i maj, säger Arturo. Eftersom reglerna för rutavdrag är ändrade i år kan du om du är under 65 år be företagaren du anlitat att skicka in en ny ansökan för det rutavdrag över 25 000 kronor som du tidigare blivit nekad under 2019. 

Låna till renovering - höj ditt bolån

Finansiera din renovering genom att höja ditt bolån. Du kan låna upp till 85 procent av bostadens värde. Lägsta belopp vid höjning är 100 000 kronor.