Länka gärna till sparbankeneken.se, men följ riktlinjerna nedan
Observera att länkning endast får göras från hemsidor som inte:
Kränker annan parts rätt
Uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande
Strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning

Länkning i text
Länkens namn ska alltid innehålla namnet "Sparbanken Eken".

Vid generella länkningar till vår startsida ska länkens namn vara "Sparbanken Eken", "Till Sparbanken Ekens webbplats" eller liknande

Vid specifika länkningar till en tjänst, funktion eller underavdelning ska länkens namn ge en förklaring om vart länken hänvisar, t ex "Till Sparbanken Ekens billån", "Till Sparbanken Ekens bolån", "Läs mer om Sparbanken Ekens bolån" eller liknande. Denna typ av förklarande text kan även läggas i en title-tag

Länkningen placeras så att det tydligt framgår att Sparbanken Eken inte är avsändare för innehållet på de sidor som länkar till Sparbanken Eken.

Länkning med logotyp
Logotypens filnamn ska alltid innehålla namnet "Sparbanken Eken". Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Sparbanken Eken innan publicering. Detta genom att du skickar e-post med föreslagen länk inklusive placering på webbsidan till

Hantering av vår logotyp
Sparbanken Eken är ett registrerat varumärke. Vår logotype består av två delar, symbolen och namnet, vilka inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den.

När du använder logotypen, respektera den fria yta som ska omge den.

Logotypen placeras mot svart eller vit bakgrund. Är bakgrunden annan färg så ska logotypen placeras mot en svart eller vit platta (den fria ytan kring logotypen ska motsvara storleken på plattan).

Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra ska storleken på Sparbanken Ekens logotyp vara så den upplevs lika stor som övriga

Kontakt
Vi hjälper dig gärna med information och råd om hur du använder vår logotyp,

Byrå och samarbetspartners
Vid produktioner i samarbete med Sparbanken Eken, efterfråga inloggningsuppgifter till Swedbank Brand Manager. Brand Manager är ett webb-baserat verktyg som bland annat innehåller riktlinjer för vår profil och nedladdningsbara designelement.