Prioriterade områden för bidrag:
 • Barn och unga
 • Näringslivsprojekt
  - kompetensutvecklings och kompetensförsörjningsfrågor
  - entreprenörskap och nyföretagande
  - utveckling av besöksnäringen
 • Sparsamhet
  - projekt eller insatser som syftar till att främja sparsamhet och ett ekonomiskt sunt förhållningssätt.
 • Landsbygdsutveckling
  - projekt som syftar till att utveckla och stärka förutsättningarna för vårt verksamhetsområde.
 • Kulturprojekt
  - särskilt om det kan antas stödja besöksnäringen och attraktionskraften av vårt verksamhetsområde.
 • Utbildningsinsatser
  - som förväntas påverka lokal/regional utveckling och tillväxt i positiv riktning.

Vad är villkoren?
Stiftelserna som delar ut bidragen har som syfte att verka för sparbanksrörelsens grundläggande värderingar och en effektiv och konkurrenskraftig bankverksamhet. Det innebär i praktiken att främja en god utveckling och tillväxt i vår region och främst i följande kommuner: Alvesta, Emmaboda, Karlshamn, Ronneby, Tingsryd och Älmhult. Sparbankstiftelserna ger exempelvis bidrag till näringsliv, forskning, utbildning, idrott, landsbygdsutveckling och kultur. Utvecklandet av en effektiv och konkurrenskraftig bankverksamhet innebär även att stiftelserna ställer som motkrav på dig som bidragstagare att lyfta fram att det är Sparbanken Eken som bidragit till projektet/händelsen.

Bidrag lämnas som regel inte till:
• påbörjat eller slutfört projekt
• verksamheter som enbart främjar eget vinstintresse
• verksamheter som normalt är skattefinansierade
• politisk eller religiös verksamhet
• löpande drift och underhåll
• finansiering av studier
• resor
I uppräkningen ovan kan finnas gränszoner där i vissa fall anslag kan beviljas.

Vart vänder jag mig? 
Sparbanken Eken har sex olika sparbankstiftelser vars verksamhetsområden främst är dess egen hemkommun. Avser din ansökan flera av våra kommuner eller hela regionen går det bra att söka bidrag hos samtliga berörda stiftelser.