Hoppa till textinnehållet

Vi är där du är. Idag och imorgon.

Aktuellt just nu

Kundnöjdhetsundersökning

Vi kommer i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex (SKI) genomföra en undersökning under augusti. 
Ett slumpmässigt urval av våra kunder kommer att bli uppringda eller kontaktade via mejl och vi är väldigt glada om du har tid att svara på de frågor som ställs. Dina svar är självklart anonyma.
Inga känsliga uppgifter efterfrågas av de som genomför undersökningen och du skall i inget fall lämna ut personnummer, eventuella koder, BankID eller dylikt.
 

Följ oss