Hoppa till textinnehållet

Vi ger tillbaka

Sparbanken Eken är ingen vanlig bank. Vi är en fristående sparbank som vill driva regionens utveckling. Pengarna du sparar lånar någon annan i vårt område och bankens vinst stannar och gör nytta på hemmaplan. Dina sparpengar och bankens vinster gör på så sätt bygden levande.

Flicka-sittande-på-fotboll

Kriterier för sponsring

Vi försöker fördela vår sponsring på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt, men vi kan inte vara med och stödja allt. Därför har vi klara mål med vår sponsring – vi ska uppfattas som en positiv kraft i vårt verksamhetsområde.

 

 

Kriterier för stiftelsebidrag

Sparbanksrörelsens grundläggande värderingar handlar om att bidra till möjligheten att kunna leva, verka och utvecklas i området där banken är verksam. Det finns inga begränsningar för vem eller vilka som får söka bidrag hos våra ägarstiftelser. Både privatpersoner, företag, organisationer och föreningar är välkomna att söka bidrag.

Ansökan och datum för sponsring

Vi behandlar inkomna sponsringsansökningar vid fyra tillfällen per år: 

  • 28 februari
  • 31 maj
  • 30 september
  • 30 november

Ansökan och datum för stiftelsebidrag

Varje stiftelse behandlar bidragsansökningar. Gå in på respektive stiftelse för att se när du senast behöver skicka in din ansökan.

 

 

Sponsring eller stiftelsebidrag?

Vi förstår att det kan vara svårt att veta vad det är man söker. Generellt kan man säga att vid sponsring krävs att den sponsrade motparten ger något tillbaka till oss. Det kan handla om reklamplats, en aktivitet eller användandet av ett namn. Vår sponsring måste stå i rimlig proportion till motprestationen. Sponsring kan du ansöka om lokalt ifrån respektive kontor men också centralt. Central sponsring spänner ofta över ett större geografiskt område eller är av större omfattning.

Ett stiftelsebidrag har till främsta syfte att göra gott för lokalsamhället i och omkring orterna där vi verkar och är också det unika med att vara en lokalt ägd sparbank. Våra ägarstiftelser får utdelning på bankens vinst och syftet är att ge tillbaka i form av bidrag till projekt som kan bidra till god samhällsutveckling och tillväxt i vårt verksamhetsområde.

Stiftelsebidrag kan du söka antingen lokalt från en enskild ägarstiftelse, alternativt från flera.

Hittar du inte svar på dina frågor kring sponsring och stiftelsebidrag på vår webbsida är du välkommen att höra av dig till oss.

 

Sponsring

För frågor kring lokal sponsring vänder du dig till närmsta kontorschef. För mer omfattande samarbeten vänder du dig till bankens marknadschef, , 0459-388 02.

 

Stiftelsebidrag

För frågor om stiftelsebidrag kontakta ordförande i respektive stiftelse.