Försäkringsgivare Folksam Ömsesidig Sakförsäkring AB

För nedanstående försäkring är Swedbank AB försäkringsförmedlare och Folksam Ömsesidig Sakförsäkring AB försäkringsgivare.

Sjukvårdsförsäkring