För att kunna ansluta Mobilt BankID till ditt barn som är under 18 år måste ni båda vårdnadshavare vara överens om att ansluta ditt barn till tjänsten. Om inte båda kan besöka ett kontor samtidigt krävs en skriftlig fullmakt. Fullmakten ska undertecknas av båda vårdnadshavarna och vårdnadshavarnas namnteckningar ska bevittnas.

Vid tecknande av Mobilt BankID behöver ditt barn ha med sig:

  • ID-kort eller annan handling som är fullgod och giltig legitimation 
  • Den mobila enhet där BankID:t ska finnas.

Engångsfullmakt förmyndare (pdf)

Viktig information i samband med Covid-19:
Om ditt barn tagit ett Covid-19-test så får barnet tyvärr inte komma till kontoret. I dessa fall måste ni - vårdhavare och barn - kontakta vården igen och få besked om Covid-19-testet var positivt eller negativt på annat sätt än det digitala.