Så spelar du Vändåtta

Var spelare får sju kort och resten av korten placeras på bordet som en plockhög. Det första korten från plockhögen läggs ut, detta kort bestämmer färg eller valör.

Förhand, spelaren till vänster om given, börjar spela. Denne kan välja att lägga ett kort som följer färg på det uppslagna kortet eller ett kort med samma valör, på detta vis byts färgen.

Om en spelare på tur inte kan lägga måste denna ta upp max tre kort från plockhögen- kan man lägga på det första eller andra behöver man inte plocka upp fler kort. Om spelaren efter tre kort fortfarande inte kan lägga inte går turen vidare till nästa spelare.

Speciella kort

Åttor
Samtliga fyra åttor i spelet fungerar som jokrar och låter spelaren byta till den färg denne behagar.

Ess
Om ett ess spelas ut måste alla övriga spelare plocka upp ett varsitt kort från plockhögen. Spelaren som lagt esset får sedan lägga ytterligare ett kort som följer färgen på esset. För att lägga ett ess måste man alltså ha minst ett till kort av samma färg.

Det går inte att lägga åtta på åtta, ess på åtta, åtta på ess eller ess på ess.

Ett kort kvar på handen

När en spelare just har fått ett kort kvar på hand måste hon/han säga ”lappen” för att få gå ut nästa runda. Det är inte tillåtet att gå ut på en åtta eller ett ess, inte heller att spara ess med ett annat kort i samma färg och gå ut på dessa.

Poäng

När en spelare gått utan börjar man räkna straffpoäng för de kort andra spelare har kvar på handen.

Åttor – 25 poäng
Ess – 15 poäng
10:or – 10 poäng
Klädda kort – 10 poäng
Alla övriga kort – 5 poäng

När en spelare kommer upp till 100 poäng åker denne ut.

Vem vinner?

Vinnaren blir den sista som har färre en 100 poäng.

Varianter

Varningar
På samma sätt som en spelare med ett kort meddelar detta genom att säga ”lappen” måste en spelare med tre kort kvar på handen säga ”varning” innan hon/han får gå ut.

Spela med Jokrar
Jokrar kan användas för att byta håll. Man får lägga röd Joker på röd färg (ruter eller hjärter) då byter det håll men följer den röda färgen som var lagd. Likadant med svart Joker.