Grundregler

Man måste alltid följa färg, men man har rätt att krypa och man är inte tvungen att lägga trumf.
Spelet är indelat i två moment. I det första gäller det att samla på sig så bra kort som möjligt. I det andra att ta så många stick som möjligt.

Förberedelser

Var spelare får 13 kort var. Övriga kort läggs i en hög på bordet. Välj trumf genom att dra ett kort från högen.

Samla din hand

Förste spelaren drar nu ett kort från högen på bordet. Han har nu följande alternativ:
1. behålla kortet och saka (slänga) nästkommande kort ur högen utan att titta på det. Det kort som sakas är ute ur spelet.
2. Saka det första kortet och ta det andra kortet på tur. Man tvingas nu ta detta kort.
Såhär fortsätter man till samtliga kort i högen är slut.

Stickdelen – plocka på dig så många stick som möjligt

Förhand börjar utspelet. Du måste hela tiden följa färg, men när en färg är slut kan du använda trumf. Dock finns det inget trumftvång. Varje stick utöver de sedvanliga sex grundsticken ger ett poäng. Först till 13 har vunnit.