Förberedelser

En av spelarna delar ut samtliga kort till alla spelarna. Är man 3 spelare blir antalet kort per person ojämnt men detta är okej.

Spelets mål

För att vinna gäller det att svälta ut alla sina motståndare genom att plocka på sig alla 52 kort.

Spelets gång

Alla spelare lägger upp det översta kortet från sin egna hög i en hög framför sig på bordet. Detta gör man till två eller flera av de uppvända korten har samma färg. Den spelare som då lagt det högsta av dessa kort får alla korten i de högar som har kort i samma färg överst. Korten läggs i sin egna hög man har på handen.

Man får inte de högar som har kort i någon annan färg överst.

Om man får slut på kort i den högen på handen tar man upp sin uppvända hög och fortsätter spelet. Spelet tar slut när en av spelarena har alla kort.