Spelets mål

Rödskägg går ut på att ta stick och gå ner från 12 poäng till 0 poäng.

Spelets gång

Var spelare får 6 kort och skall därefter i turordning säga hur många sticks de beräknar ta under spelrundans gång. Spelaren som säger högst antal stick får spela och de andras bjudningar räknas inte längre. Att ”ha spelet” innebär att spelaren får lägga första kortet i varje stick. Man får 1 poäng för varje stick, men lyckas inte denne spelare ta de stick som bjudits straffas denne med 5 pluspoäng. T ex: Spelaren har 12 poäng och bjuder 5 stick men tar bara 4. Denne går då upp 5 och ner 4. Totalt + 1 och hamnar på 13.

Följer ni med?

När de två sista sticken spelas måste den spelare som ”har spelet” fråga vilka spelare som är ”följer med” i slutspelet av rundan. De som redan tagit stick i denna omgång är automatiskt med och spelar som vanligt, de som inte tagit några sticks kan välja att gå med eller lägga sig. De som är utan stick och ändå väljer att gå med riskerar 6 pluspoäng om de inte lyckas ta några stick men de sticks de tar är värda hela 2 minuspoäng styck. Glömmer spelaren som ”har spelet” fråga vilka som går med räknas det som om alla hade tagit ett stick d v s alla går med utan varken risk eller bonus.

Allmänna spelregler

  • En spelare som vill ta hela 6 sticks kan säga ”Rödskägg”. Denne måste nu ta alla sticken och klarar spelaren detta vinner spelaren hela spelet. Misslyckas han förlorar spelaren och spelet fortsätter utan honom.
  • Om en spelare går råkar gå ner på minus poäng måste denna på något sätt tillföskaffa sig plus poäng. Spelaren måste ha exakt noll för att vinna.
  • Så fort en spelare når exakt 0 poäng (även under en spelrunda) läggs resten av korten ner och spelaren utropar ”tack för hjälpen”.