Spelets gång

Alla spelare börjar med sju kort på hand, resten av korten placeras i en hög på bordet. Förhand – spelaren till vänster om given – spelar ut valfritt kort med baksidan upp och säger vilket kort som lagts. Spelaren på tur ska lägga en högre valör i samma färg och detta fortsätter till högsta kortet lagts. Spelarna får ej hoppa över sin tur och tvingas då bluffa när korten läggs.

Att bluffa är att lägga ett kort och säga att man lagt ett annat. På så sätt får spelarna möjligheten att bli av med fler kort på handen när giltig valör och färg. När någon lagt ett kort får vem som helst syna detta kort, varpå den ”bluffande” straffas med att få plocka upp tre nya kort. Efter en syning spelar nästa man ut valfritt kort.

Bluffstopp kan även spelas med en (eller flera) jokrar. En utspelad joker gäller för ett godtyckligt kort.