Informationen får du vid ditt första köp i den aktuella EES-valutan och därefter minst en gång i månaden.

Den slutgiltiga valutaväxlingskursen sätts när transaktionen behandlas, vilket kan vara några dagar efter att du använde kortet.

Om du önskar att få informationen och inte har angett ditt mobilnummer sedan innan behöver du ta kontakt med vårt kundcenter eller ditt kontor och lämna ditt mobilnummer för att kunna motta informationen.
Du kan när som helst avaktivera Sms:et genom att kontakta oss.

Här hittar du kontaktuppgifter till oss

*EES-land = land som ingår i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.