Hoppa till textinnehållet

Ansökan stiftelsebidrag

Fyll i nedanstående formulär för ansökan om bidrag från någon/några av våra Sparbanksstiftelser. Ansökan ska vara inskickad senast 2 veckor innan nästa möte.

Ansökan ska bland annat innehålla uppgifter om sökanden och eventuella intressenter, sökt belopp, budget, projektorganisation, finansiering, utförlig beskrivning av ändamålet samt mervärden för banken. Avser du att söka bidrag för samma projekt hos fler stiftelser ska du även ange vilka övriga stiftelser du ansöker hos.

Cards and juice in the grass