Kan vi få sponsring till vårt fotbollslag?
Vi skriver inte avtal med enskilda lag, utan enbart med huvudföreningen. Ert lag kan i så fall söka om ni går via huvudföreningen.

Jag har en duktig dotter som spelar golf. Kan hon få sponsring?
Nej, vi sponsrar i princip inte enskilda. Vi vill att vår sponsring ska nå så breda grupper som möjligt i samhället.

Hur mycket kan vi söka? Vad är rimligt?
Den verksamhet ni bedriver ska inte vara beroende av vårt stöd, utan sponsringen ska bara ingå som en del i er verksamhet. Om summan är rimlig avgörs också av mervärdet vi erbjuds.

Kan vi ändra i vår ansökan?
De uppgifter ni fyller i kommer ni inte åt att ändra via webbplatsen, utan skicka i så fall ett mail till

Hur vet vi att banken mottagit vår ansökan?
Efter att du fyllt i alla fälten och tryckt på "Skicka", får du upp en sida med texten "Tack för din ansökan", som bekräftelse på att ansökan är skickad till oss. Får du inte detta meddelande har ansökan inte skickats iväg.

När får vi besked om vår ansökan om sponsring?
Vi behandlar inkomna ansökningar vid fyra tillfällen per år. Ansökningsdatum är 28 februari, 31 maj, 30 september och 30 november. Besked om din ansökan kommer skriftligen till angiven mail eller postadress inom två-tre veckor efter närmsta ansökningsdag.