Hoppa till textinnehållet

Sponsring och stiftelsebidrag

Sparbanken Eken är ingen vanlig bank. Vi är en fristående sparbank som vill driva regionens utveckling.

 

Här kan du ansöka om bidrag från våra stiftelser och sponsring. 

Flicka-sittande-på-fotboll

Ansökan och datum för stiftelsebidrag

Varje stiftelse behandlar bidragsansökningar. Gå in på respektive stiftelse för att se när du senast behöver skicka in din ansökan.

 

 

Sponsring eller stiftelsebidrag?

Vi förstår att det kan vara svårt att veta vad det är man söker. Generellt kan man säga att vid sponsring krävs att den sponsrade motparten ger något tillbaka till oss. Det kan handla om reklamplats, en aktivitet eller användandet av ett namn. Vår sponsring måste stå i rimlig proportion till motprestationen. Sponsring kan du ansöka om lokalt ifrån respektive kontor men också centralt. Central sponsring spänner ofta över ett större geografiskt område eller är av större omfattning.

Ett stiftelsebidrag har till främsta syfte att göra gott för lokalsamhället i och omkring orterna där vi verkar och är också det unika med att vara en lokalt ägd sparbank. Våra ägarstiftelser får utdelning på bankens vinst och syftet är att ge tillbaka i form av bidrag till projekt som kan bidra till god samhällsutveckling och tillväxt i vårt verksamhetsområde.

Stiftelsebidrag kan du söka antingen lokalt från en enskild ägarstiftelse, alternativt från flera.

Hittar du inte svar på dina frågor kring sponsring och stiftelsebidrag på vår webbsida är du välkommen att höra av dig till oss.

 

Sponsring

För frågor kring lokal sponsring vänder du dig till närmsta kontorschef. För mer omfattande samarbeten vänder du dig till bankens marknadschef, , 0459-388 02.

 

Stiftelsebidrag

För frågor om stiftelsebidrag kontakta ordförande i respektive stiftelse.