Nominering

Allmänheten, kollegor och lärare har möjlighet att nominera lämpliga stipendiater. Du kan även nominera dig själv. Nomineringen sker via formuläret nedan, senast den 17 september 2023.

Kriterier för stipendiet och vad som bör ingå i nomineringen:

  • Hur personen har dragit lärdom av UF-företagandet i sitt fortsatta entreprenörskap efter UF-året.
  • Vad personen engagerat sig i sedan avslutat UF-år: Driver företag/organisation/verksamhet/projekt?
  • Hur personen förstår värdet av och aktivt arbetar för att vårda och bredda sitt nätverk
  • Att personen har en långsiktlig ambition med sitt företagande och entreprenörskap.
  • Motivering för hur detta stipendium ska bidra till personens fortsatta entreprenörskap/företagande.

Stipendiaten utses av Sparbanken Eken i samråd med Ung Företagsamhet i Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Tillkännagivande av stipendiat sker den 10 oktober på eventet Alumniboost. 

Stipendiet är instiftat av Sparbanken Ekens sex ägarstiftelser som har till syfte att ge tillbaka en stor del av bankens vinst till bland annat utbildning, föreningsliv och kultur för att stimulera god samhällsutveckling och tillväxt i vårt verksamhetsområde.

För frågor gällande stipendiet kontakta:
Marika Sunesson 0459-388 02 eller