Hoppa till huvudinnehåll

Kriterier för sponsring

Vi tycker om att ge tillbaka och vårt lokala engagemang gör att vi får många förfrågningar om sponsorsamarbete. Vi försöker fördela vår sponsring på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt, men vi kan inte vara med och stödja allt. Därför har vi klara mål med vår sponsring – vi ska uppfattas som en positiv kraft i vårt verksamhetsområde.

Vår sponsring ska:
 • Alltid baseras på skrivna avtal.
 • Skapa god PR och stärka bankens varumärke.
 • Nå breda grupper i samhället, med fokus på barn och ungdomar.
 • Resultera i lokal nytta för bygden i form av aktiviteter och affärer.
 • Präglas av hög kvalitet genom samarbeten med seriösa partners.
 • Fördelas mellan idrott, kultur och samhällsutveckling.

Mervärden för Sparbanken Eken
Vi vill att vår sponsring ska synas och innehålla mervärden för Sparbanken Eken genom till exempel:

 • Att vara er kontoförande bank, med tillhörande tjänster såsom internetbanken, föreningskonto och betaltjänster.
 • Att vår logotype syns i er marknadsföring och webbplats.
 • Att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information till era medlemmar och styrelse.
 • Att vi har möjlighet till exponering på plats vid större evenemang för att möta publik, ungdomar, föräldrar och medlemmar.
 • Att vi har rättighet att omnämna er i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår webbplats och i sociala medier.

Vi sponsrar inte:

 • Passiv och rutinmässig bidragsverksamhet.
 • Extrema verksamheter som strider mot bankens värderingar kring etik, moral och miljö.
 • Enskilda individer utan stor spridningsmöjlighet.
 • Riskfyllda verksamheter som exempelvis vissa motor-, äventyrs- och kampsporter.
 • Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön.
 • Verksamheter med osund ekonomi.
 • Då det personliga intresset går före bankens.
 • Om tid och andra resurser saknas för att utnyttja projektets möjligheter.
 • Projekt där sambandet mellan verksamheten och Sparbanken Eken är svagt eller saknas.
 • Vidare skriver vi inte sponsringsavtal med enskilda lag inom en förening, utan enbart med huvudföreningen.