Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Ethica

Three children on a swing

I Ethicafonderna går vårt hållbarhetsarbete allra djupast.  I dessa ställer vi hårda krav vad gäller miljöarbete, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor på de företag som får ingå i fonderna. Vi tror att det är långsiktigt lönsammare att investera i företag som tar hänsyn till hållbar utveckling, klimat och social rättvisa.

Tre bra saker med Ethica

  • De företag som ingår i fonderna uppfyller extra hårda krav på att följa riktlinjer inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sund affärsetik. Vi väljer företag med bra hållbarhetsarbete genom att utvärdera hur de hanterar sina miljömässiga, sociala och affärsetiska risker.
  • Vårt team av förvaltare och hållbarhetsanalytiker gör en noggrann hållbarhetsanalys innan de väljer vilka företag som får ingå i Ethicafonderna.
  • Ethicafonderna investerar inte i företag som kränker internationella normer och konventioner på hållbarhetsområdet. Fonderna investerar inte heller i företag som har mer än marginell verksamhet kopplad till utvalda känsliga produkter som till exempel tobak, alkohol, och kommersiell spelverksamhet.

Ethica Sverige

- är en bred aktiefond som placerar i Sverige. Ethica Sverige kan passa dig som har en lång placeringshorisont, minst fem år, och vet att aktiefonder ger dig möjlighet till högre avkastning samtidigt som du är beredd att ta högre risk. Dessutom är hållbarhet viktigt för dig och du tror på långsiktigt god tillväxt i svenska företag. Ethica Sverige är en Svanenmmärkt fond
Börja spara i Ethica Sverige


Ethica Global

- är en bred global aktiefond som placerar i företag inom olika branscher över hela världen. Ethica Global investerar enbart i företag som har ett relevant hållbarhetsarbete för sin bransch. Väljer du Ethica Global ska du vilja spara på längre sikt, minst fem år. Du är medveten om att aktiefonder ger dig möjlighet till högre avkastning samtidigt som du är beredd att ta högre risk. Ethica Global är en Svanenmärkt fond
Börja spara i Ethica Global


Ethica Obligation

- kan passa dig som har en något kortare placeringshorisont och vill spara på minst tre år. Fonden placerar i svenska räntepapper och har därför generellt sett lägre risk än aktiefonder. Fonden passar dig som vill minska risken för att ditt sparande ska tappa i värde.
Börja spara i Ethica Obligation


Ethica Företagsobligationsfond

- är en räntefond som investerar i europeiska företagsobligationer och passar dig som ställer höga krav på hållbarhet i dina placeringar. Fonden passar dig som vill ha låg risk i ditt sparande men med chans till högre avkastning än på ett bankkonto.
Börja spara i Ethica Företagsobligationsfond

Ethica Sverige MEGA

- är en bred aktiefond som placerar i svenska företag inom olika branscher. MEGA-fonder vänder sig i första hand till företag, institutioner, organisationer, stift och församlingar. Fonderna passar också dig som vill placera ett stort kapital som privatperson. Ethica Sverige MEGA är en Svanenmärkt fond.
Börja spara i Ethica Sverige MEGA

Ethica Global MEGA

- är en aktiefond som placerar globalt i bolag inom olika branscher. Högst 30 procent av fondens tillgångar får placeras i Sverige. MEGA-fonder vänder sig i första hand till företag, institutioner, organisationer, stift och församlingar. Fonderna passar också dig som vill placera ett större kapital som privatperson. Ethica Global MEGA är en Svanenmärkt fond
Börja spara i Ethica Global MEGA

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se