Oavsett om du skrivit dina avtal hos avtal24 eller inte, får du hjälp att förvara dem på ett tryggt och säkert sätt. 

Du betalar en engångskostnad för livslång förvaring. Då ingår:

  • Förvaring av upp till 10 dokument om totalt 40 sidor som du skickar in vid ett och samma tillfälle, till exempel samboavtal, gåvobrev eller skuldebrev. 
  • Bevakning av ditt testamente. Det innebär att testamentet per automatik bevakas mot Skatteverket och SBF ser till att det kommer fram till dödsboet, jurist eller annan behörig mottagare när du gått bort.

Om du skickat in dina dokument för förvaring och vill hantera dina dokument vid ett senare tillfälle, till exempel ändra i ett  dokument eller lägga till fler dokument, kostar det 495 kr per tillfälle.