Hoppa till huvudinnehåll

Skatelöv och Västra Torsås Sparbankstiftelse

Skatelöv och Västra Torsås Sparbankstiftelse

Stiftelsens verksamhetsområde är främst Alvesta kommun. Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 20 till antalet. Av dessa ska kommunfullmäktige i Växjö och Älmhults kommuner vardera utse en huvudman. Kommunfullmäktige i Alvesta kommun skall utse åtta huvudmän, resterande väljs av huvudmännen själva. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Historia

Almundsryds Sparbank, Göteryds Sparbank, Långasjö Sockens Sparbank, Skatelöv och Västra Torsås Sparbank, Älmeboda Sparbank och Åryds Sparbank beslöt 2007 om ett samgående och bildande av en ny bank, Sparbanken Eken AB. Samtidigt bildades sex ägarstiftelser, en för varje tidigare bank. 

Skatelöv och Västra Torsås Sparbanksstiftelse

Ordförande 
Åke Aronsson


Ledamöter

Inger Lindahl
Ann Gustavsson Lindh
Per Lindahl
Michaela Månlycke
Sofia Lundsten
Jonas Gyllensten