Hoppa till textinnehållet

Huvudkontor/Ledning/Administration

Postadress: Brunnsgatan 1

                    362 56 Ryd

Besöksadress: Storgatan 25
e-post:  

Ledningen


VD
0459-387 71

Ingela Olsson

Rörelsechef

0459-387 73

Henrik Annetun


Kreditchef
0459-387 91

Sofie Örnvinsson


Ekonomichef
0459-387 87

Louise Fohlin


Kvalité- och Säkerhetschef
0459-388 03

Marika Sunesson


Marknadschef
0459-388-02

Marknad


Marknadskommunikatör
0470-74 18 69

Victoria Henriksson


0459-387 84

Ekonomi / Redovisning

Lisbeth Svensson


0459-387 75


0459-388 01

Åsa Steen


0471-24 49 95


0459-387 86

Krav- och kredithantering

Linus Carlsson


Kravhandläggare,
kreditgranskare
0459-387 98

Ulrika Petersson


Kreditgranskare
0459-387 89

Cecilia Mannerbro


Kreditcontroller
0459-387 81


Kreditanalytiker
0459-387 88

Kvalité och säkerhet

Susanne Carlsson

0470-74 18 60

 

Anders Billerstam


0459-388 10