Hoppa till textinnehållet

Frågor och svar om amorteringsfritt för dig som privatkund

 • Amorteringsbefrielse innebär att du under en begränsad period inte behöver amortera på lån som inte redan är aviserade. Ränta betalas som vanligt.

 • Du fyller i ansökan här

 • Du som bedömer att din ekonomiska situation har eller kommer att påverkas med anledning av effekterna från coronaviruset covid-19.

 • Nej, det räcker att en av låntagarna skickar in ansökan. När den låntagaren skickar ansökan intygar hen samtidigt att övriga medlåntagare är informerade och att ni är överens om att en ansökan skickas in om amorteringsbefrielse för era gemensamma lån.

 • Du kan ansöka om amorteringsbefrielse för bolån du har i Sparbanken Eken.

 • Bolån – så länge gäller amorteringsbefrielsen
  För bolån ansöker du om amorteringsbefrielse fram till och med den 31 augusti 2021 och omprövning görs var tredje månad. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsfriheten med tre månader. Beviljas du amorteringsfrihet gäller den alltså tre månader i taget, dock längst fram till och med den 31 augusti 2021. Hör du inget från oss, förlängs amorteringsfriheten i tre månader.

 • När du skickat din ansökan får du en bekräftelse på skärmen att vi tagit emot din ansökan och vi återkommer med svar till dig inom 10 bankdagar från att den kommer in till oss. Om ansökan beviljas skickas bekräftelse på amorteringsbefrielse och villkor till dig. Om ansökan avslås skickas en bekräftelse på avslaget. Du får bekräftelse i internetbanken eller via brev om du inte har internetbanken.

 • När vi beviljat och registrerat amorteringsbefrielsen får du en bekräftelse i internetbanken (eller per post om du inte har internetbanken).

   

  I bekräftelsen ser du datum när amorteringsbefrielsen startar för de lån du sökt amorteringsbefrielse för.

   

   

 • Om du har skickat en ansökan om amorteringsbefrielse men ännu inte fått bekräftelse på att den är beviljad och registrerad så ska amorteringen betalas som vanligt.

  Det innebär att beviljad amorteringsbefrielse kommer att gälla först från och med därpå följande förfallodag.

 • Det kan bland annat vara att alla siffror i ditt eller eventuella medlåntagares personnummer inte stämmer.

   

   

  Det kan även vara fel eller för få siffror i lånenumret. Du hittar lånenumret på låneavin, i appen eller internetbanken. Ett lånenummer ska bara skrivas med siffror, så här: 880391234567899. Om du kopierar lånenumret från appen eller internetbanken ska du därför ta bort andra eventuella tecken.

   

 • Om du vill börja amortera igen kan du antingen ringa till oss på 0459-387 77. Du är även välkommen att kontakta ett bankkontor.