Hoppa till textinnehållet

Långasjö Sockens Sparbankstiftelse

Oakleaves 0579.

Sparbanken Eken är ingen vanlig bank. Ett av våra viktigaste mål är att tillsammans med våra ägarstiftelser bidra till att livet och vardagen i vår region utvecklas för oss alla som bor här. Stiftelserna får utdelning på bankens vinst och syftet är att ge tillbaka en stor del i form av bidrag till bland annat utbildning, föreningsliv och kultur för att stimulera god samhällsutveckling och tillväxt i vårt verksamhetsområde.

Sparbankstiftelsens syfte

Stiftelsen ska främja sparsamhet i Sverige, främst med inriktning på Emmaboda kommun i Kalmar län, bl.a. genom att som aktieägare i Sparbanken Eken verka för bevarande och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt för en effektiv och konkurrenskraftig bankverksamhet. Detta syfte tillgodoses bl.a. genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska och juridiska personer.

 

Långasjö Sockens Sparbankstiftelse

Stiftelsens verksamhetsområde är främst Emmaboda kommun. Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 16 till antalet och hälften utses av Emmaboda kommun, resterande väljs av huvudmännen själva. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Kommande mötesdag

 

  • 25 mars 2021
  • Sista ansökningsdag för bidrag är två veckor innan mötet
  • För frågor kontakta ordförande

 

Historia

Almundsryds Sparbank, Göteryds Sparbank, Långasjö Sockens Sparbank, Skatelöv och Västra Torsås Sparbank, Älmeboda Sparbank och Åryds Sparbank beslöt 2007 om ett samgående och bildande av en ny bank, Sparbanken Eken AB. Samtidigt bildades sex ägarstiftelser, en för varje tidigare bank. 

Styrelsen för Långasjö Sparbanksstiftelse

Ordförande 
Erling Kalsson, Långasjö


Ledamöter

Dan Elmersson, Emmaboda
Stig Hermansson, Långasjö
Anna Olsson, Långasjö
Claes Arvidsson, Långasjö
Gösta Karlsson, Långasjö
Dan Albertsson, Skruv
Johanna Arvidsson-Sjögren, Emmaboda